Selasa, 20 April 2010

Kandungan Modul Jurubina Bangunan

KANDUNGAN MODUL KURSUS JURUBINA BANGUNAN 18 BULANSEMESTER PERTAMA

MASA PEMBELAJARAN01: AMALAN KESELAMATAN

01.01 Memakai Pakaian Keselamatan Dan Menggunakan
Peralatan Keselamatan Ketika Melakukan Sesuatu
Kerja

01.02 Mematuhi Arahan Peraturan Penggunaan Perkakas
Dan Peralatan Keselamatan Untuk Mengelakan
Berlakunya Insiden Yang Tidak Diingini

01.03 Meletakan Penanda Keselamatan Pada Peralatan
Berpandukan Prosidur Keselamatan

01.04 Demonstrasi Dan Praktik Kegunaan Pelbagai Alat
Pemadam Kebakaran

01.05 Melakukan Teknik Pertolongan Cemas02: PENGGUNAAN PERKAKAS DAN PERALATAN

02.01 Kenalpasti Kegunaan Perkakas Tangan Dan Mesin

02.02 Kenalpasti Kegunaan Perkakas Berkuasa

02.03 Kenalpasti Kegunaan Peralatan

02.04 Penjagaan Serta Penyimpanan Perkakas Dan
Peralatan


03: MEMBACA, MEMAHAMI SERTA MELUKIS LUKISAN TEKNIK

03.01 Melukis Asas Lukisan Teknik

03.02 Kenalpasti Pelbagai Simbol Lukisan Teknik Dan
Pelan Bangunan

03.03 Melukis Lukisan Terperinci Mengikut Jenis-Jenis
Kerja

03.04 Melukis Pelan Untuk Mendapatkan Kelulusan04: PENYEDIAAN TAPAK BINA

04.01 Kenalpasti Sempadan Tapak Bina Yang
Dicadangkan

04.02 Penyediaan Keperluan-Keperluan Asas

04.03 Merancangtanda Kedudukan Struktur Bangunan05: PENYEDIAAN TAPAK ASAS

05.01 Kenalpasti Jenis-Jenis Cerucuk

05.02 Kenalpasti Jenis-Jenis Pelantak Cerucuk

05.03 Kendalikan Kerja-Kerja Penanaman Cerucuk

05.04 Menggali Lubang Tapak Asas

05.05 Menyembur Racun Serangga

05.06 Membina Penahan Tanah Sementara

05.07 Menuang Dan Meratakan Konkrit Alas (Lean
Concrete)

05.08 Kerja-Kerja Pengendalian Kepala Cerucuk

06: PENYEDIAAN PAPAN BENDUNG/ACUAN (FORMWORK)

06.01 Kenalpasti Bahan-Bahan Dan Membuat Bahagian-
Bahagian Acuan Mengikut Bentuk Dan Saiz Yang
Dikehendaki

06.02 Memasang Dan Membuka Acuan Untuk Tiang
Tunggul (Stump)

06.03 Memasang Dan Membuka Acuan Untuk Ambang

06.04 Memasang Dan Membuka Acuan Untuk Alang Aras
Bumi

06.05 Memasang Dan Membuka Acuan Untuk Tiang

06.06 Memasang Dan Membuka Acuan Untuk Alang Aras
Bumbung

06.07 Memasang Dan Membuka Acuan Untuk Papak

06.08 Memasang Dan Membuka Acuan Untuk Gerbang

06.09 Memasang Dan Membuka Acuan Untuk Tangga

06.10 Memasang Pengikat Tambahan (Fastener) Yang
Diperlukan07: KERJA-KERJA TETULANG BERPANDUKAN SPESIFIKASI

07.01 Kenalpasti Jenis Bahan-Bahan Dan Persediaan
Untuk Kerja-Kerja Tetulang

07.02 Membuat/Melakukan Kerja-Kerja Tetulang Dan
Menempatkan Pada Posisinya Untuk Bangunan
Dua Tingkat

07.03 Membuat Blok Penjarak

07.04 Memasang Blok Penjarak

07.05 Memasang Dan Meletakan Tetulang Untuk
Bangunan Empat Tingkat

07.06 Memasang Dan Meletakan Tetulang Untuk
Bangunan Melebihi Empat Tingkat

07.07 Memasang Lapisan Kalis Lembap08: MELAKUKAN KERJA-KERJA KONKRIT BERPANDUKAN SPESIFIKASI

08.01 Kenalpasti Bahan-Bahan Untuk Menggaul Konkrit

08.02 Membancuh Konkrit Mengikut Nisbah

08.03 Menempat Dan Memadat Konkrit

08.04 Merawat/Mengawet Konkrit

08.05 Menguji Konkrit

08.06 Penyediaan Ruang Bukaan (Opening) Bagi Lain-
Lain Perkhidmatan

08.07 Pemasangan Perangkap Air Keluar(Outlet Trap)09: MENERAP BATA MENGIKUT SPESIFIKASI YANG DITETAPKAN

09.01 Kenalpasti Dan Memilih Bahan-Bahan

09.02 Menyediakan Mortar Mengikut Nisbah

09.03 Membina Tembok Ikatan Stretcher, Flemish Dan
Inggeris Dalam Pelbagai Corak Termasuk Kerja-
Kerja Kemas Ikat

09.04 Membina Bukaan Pintu Dan Tingkap Pada Tembok
Bata

09.05 Membina Gerbang Kasar (Rough Arch)

09.06 Membina Gerbang Tolok (Axe Arch)

09.07 Membina Tiang Jinjang/ Terasing (Isolated /
Detached Pier)

09.08 Membina Tiang Berpaut/Lekap (Attached Pier)

09.09 Membina Tembok Hiasan

09.10 Membina Tembok Bata Bertetulang

09.11 Membina Penapak Bata

09.12 Membina Penapak (Pavior)

09.13 Membina Tembok Bata Blok Dan Slab Penapak
(Slab Pavior)

09.14 Memasang Kepala Tembok Dan Kepala Tiang Pada
Kerja-Kerja Bata

09.15 Membina Tembok Melengkung

09.16 Membina Tangga Bata

09.17 Membina Tembok Blok Berongga

09.18 Membina Tembok Blok Kaca
SEMESTER KEDUA

TAJUK MODUL


01: PILIH DAN KENALPASTI BAHAN-BAHAN UNTUK KERJA-KERJA BATU

01.01 Pilih Dan Kenalpasti Bahan-Bahan Untuk Kerja-Kerja Batu

01.02 Membina Tembok Batu Rawak

01.03 Membina Tembok Batu Penahan

01.04 Membina Tembok Hiasan Termasuk Kerja-Kerja
'Ashlar Type'02: MEMASANG KERANGKA PINTU DAN TINGKAP

02.01 Memilih Kerangka / Jenang Dan Memasang
Pengikat/Tambatan Keluli

02.02 Menyedia Dan Memasang Kerangka Pintu Dan
Tingkap

02.03 Memasang Ambang (Lintol) Di Atas Kerangka Pintu
Dan Tingkap03: MEMASANG PERANCA (SCAFFOLDING)

03.01 Mengenal Dan Memilih Peranca

03.02 Membuat Persediaan, Memasang Dan Membuka
Peranca Jenis Ganda Bebas (Independent
Scaffolding)

03.03 Membuat Persediaan, Memasang Dan Membuka
Peranca Jenis Julur (Suspended Scaffolding)

03.04 Membuat Persediaan, Memasang Dan Membuka
Peranca Jenis Dependent Scaffolding04: KERJA-KERJA MELEPA (PLASTERING) DAN LEPEKAN SIMEN (RENDERING)

04.01 Kenalpasti Dan Memilih Bahan-Bahan

04.02 Menyediakan Mortar Mengikut Nisbah Yang
Diperlukan

04.03 Menyediakan Permukaan Menegak

04.04 Melakukan Kerja-Kerja Melepa Termasuk Kemasan
Dipermukaan Menegak

04.05 Penyediaan Permukaan Melengkung Untuk Dilepa

04.06 Melakukan Kerja-Kerja Melepa Termasuk Kemasan
Dipermukaan Melengkung Luar Dan Dalam

04.07 Melakukan Kerja-Kerja Melepa Kerutu (Rough Cast)
Dipermukaan Lepa

04.08 Menyediakan Permukaan Lepa Diruang Siling (Over
Head)

04.09 Melakukan Kerja-Kerja Melepa Diruang Siling (Over
Head) Termasuk Kemasan

04.10 Melakukan Kerja-Kerja Melepa 'Shanghai" Pada
Permukaan Lepa

04.11 Melakukan Kerja-Kerja Lepekan Simen Granolitik
05: KEMASAN DINDING DAN LANTAI

05.01 Kenalpasti Dan Memilih Bahan-Bahan

05.02 Penyediaan Permukaan Yang Menegak

05.03 Penyediaan Bahan-Bahan Pelekat Untuk Semua Jenis
Permukaan

05.04 Merangka Kerja Untuk Pemasangan Jubin Pada
Dinding

05.05 Melakukan Kerja-Kerja Lepekan Simen (Rendering)
Sebagai Permukaan

05.06 Merangka Kerja Untuk Pemasangan Jubin Pada
Lantai

05.07 Merangka Kerja Untuk Pemasangan Mozek Pada
Lantai

05.08 Merangka Kerja Untuk Memasang Mozek Pada
Dinding

05.09 Merangka Kerja Untuk Pemasangan Mozek Pada
Tiang

05.10 Merangka Kerja Untuk Kerja-Kerja Cast In Situ
Terrazzo

05.11 Melakukan Kerja-Kerja Mencanai Dan Mengilap
Pada Permukaan Terrazzo

05.12 Merangka Kerja Dan Memasang Marmar (Square
Mable)

05.13 Merangka Kerja Dan Memasang Marmar (Broken
Mable)

05.14 Melakukan Kerja-Kerja Mencanai Dan Mengilap
Permukaan Marmar (Mable)

05.15 Merangka Kerja Dan Memasang Parket (Parquet)
Pada Lantai

05.16 Melakukan Kerja-Kerja Mencanai Dan Mengilat
Permukaan Parket (Parquet)

05.17 Merangka Kerja Dan Memasang Polyvinyl Cloride
Tile

05.18 Kenalpasti Dan Memilih Bahan-Bahan Untuk Kerja-
Kerja Mengecat

05.19 Persediaan Permukaan Untuk Kerja-Kerja Mengecat

05.20 Melakukan Kerja-Kerja Mengecat Berasaskan Air
(Water Base / Emulsion Paint)

05.21 Melakukan Kerja-Kerja Mengecat Berasaskan
Minyak (Oil Base/ Gloss Paint)


ULANGLAJI

70 jam
SEMESTER KETIGA

TAJUK MODUL

01: PERSEDIAAN SUSUNATUR SISTEM KEBERSIHAN

01.01 Kenalpasti Dan Memilih Bahan-Bahan

01.02 Melakukan Kerja-Kerja Pemasangan Sistem
Pembersihan02: MEMASANG SISTEM SALIRAN DAN PEMBETUNGAN

02.01 Kenalpasti Dan Memilih Bahan-Bahan

02.02 Menetapkan Kecerunan Dan Penggalian Untuk
Sistem Saliran

02.03 Penyediaan Alas Dasar Bagi Meletakan Paip Saliran
Dan Pembetungan

02.04 Meletakan Dan Menyambung Paip

02.05 Merangka Kerja Dan Membina Lurang (Manhole)

02.06 Merangka Kerja Dan Membina Tangki Najis Serta
Sistem Kumbahan (Septic Tank)

02.07 Merangka Kerja Dan Menetapkan Kecerunan Pada
Perparitan Yang Digali Untuk Sistem Saliran

02.08 Memasang Dan Menyambung Longkang

02.09 Memasang Dan Menyambung Pembetung (Culvert)

02.10 Membina Perangkap Sampah (Sump Trap)03: MEMASANG PAGAR

03.01 Kenalpasti, Memilih Bahan-Bahan Dan Peralatan

03.02 Merangka Kerja Dan Membina Pagar Dawai Dan
Bertiang Keluli Lembut

03.03 Merangka Kerja Dan Membina Pagar Dari Batu Dan
Batu-Bata04: MELAKUKAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN TAMBAHAN

04.01 Mengesan Kerosakan-Kerosakan Kecil Dan
Membuat Pembaikan

04.02 Mengesan Dan Membaikpulih Kecacatan Besar
Pada Struktur

04.03 Membuat Persediaan Dan Perancangan Untuk
Kerja-Kerja Penambahan Dan Baikpulih

04.04 Melaksanakan Kerja-Kerja Meroboh05: MEMBINA KERANGKA BUMBUNG, PENUTUP BUMBUNG DAN SILING

05.01 Memilih Dan Menyediakan Bahan-Bahan Untuk
Struktur Bumbung

05.02 Memilih Dan Menyediakan Bahan-Bahan Untuk
Penutup Bumbung

05.03 Membina Kerangka Bumbung

05.04 Memasang Penutup Bumbung Serta Lapisan Bahan
Penebat

05.05 Penyediaan Kerangka Dan Memasang Siling06: KERJA-KERJA MENGANGKAT (HOIST)

06.01 Kenalpasti pelbagai jenis peralatan / jentera
pengangkat07: MENYEDIAKAN ANGGARAN YANG DIPERLUKAN KE ATAS PROJEK

07.01 Memahami Formula-Formula Asas Matematik

07.02 Kaedah Pengiraan Bahan-Bahan

07.03 Memahami Pelan Bangunan

07.04 Membuat ' Taking Off'

07.05 Membuat Analisa Harga

07.06 Menyediakan Carta-Carta Kemajuan Dan Lain-Lain
Carta Ke Atas Sesuatu Projek

07.07 Menyediakan Jadual Pesanan Bahan-Bahan

07.08 Memahami Pengurusan Kontrak

Tiada ulasan:

Catat Ulasan